Business validatie

Cloud transitie workshop geeft helderheid over uw business doelstellingen

Op basis van onze kennis en ervaring leggen wij met onze klanten tijdens onze workshops vast in welke vorm cloud het beste de business doelstellingen ondersteunt. Dat wordt nog weleens vergeten, terwijl het juist zo belangrijk is voor het slagen van de transitie. Qlouds start daarmee. Pas als we weten wat u met cloud wilt bereiken en we getoetst hebben of dat haalbaar is, gaan we verder.

Welke IT wilt u naar de cloud brengen? Met welk doel? Welke besparing levert dat u op? Wat zijn uw keuzemogelijkheden? Welke cloud oplossing past het beste bij uw wensen? Wat is de impact op uw organisatie? Dat zijn allemaal zaken die aan de orde komen tijdens onze workshop.

We maken een roadmap en faseren, waardoor er ruimte is voor bijsturing en aanpassing binnen uw organisatie. Op het moment dat we een project starten, is volstrekt duidelijk wat u voor uw organisatie of uw business wilt bereiken met de transitie naar cloud. Ook aan uw mensen maken wij dat duidelijk, zodat alle neuzen een kant op staan. Ons advies aan u werken wij uit en presenteren wij vervolgens, zodat u alles duidelijk op een rijtje heeft.