Transitie naar cloud

Wat zijn uw drijfveren bij de keuze voor cloud?

Qlouds ondersteunt klanten bij de transitie van on-premise IT naar public, private of hybrid cloud. Ons startpunt zijn uw drijfveren, dus uw business doelstellingen of gewenste kostenbesparingen en niet direct de keuze voor een andere techniek. Onze cloud transitie workshop legt de basis voor het gezamenlijk in kaart brengen van deze doelstellingen. Ook kijken we naar de haalbaarheid. En de optimale scope. We maken een roadmap en een planning en zorgen dat daar deelimplementaties uit kunnen voortvloeien, die kort en overzichtelijk zijn. Wij maken scans van uw organisatie op het gebied van mensen en processen. Uiteraard doen wij ook scans op het gebied van de technologie. Wat u wilt bereiken, wordt voor ons de leidraad voor de uiteindelijke oplossing en de wijze van implementatie.

Op basis van brede kennis en ervaring hebben wij een methodiek ontwikkeld die de menselijke en de technische factoren parallel laat lopen. Alleen maar technisch veranderen, is een werkwijze waar wij niet in geloven. Ons uitgangspunt is, dat eerst de mensen bereid moeten zijn tot veranderen, omdat anders een project dat impact heeft op uw organisatie, niet gedragen wordt en op termijn zal verzanden. Onze methodiek zorgt er nu juist voor dat u van A naar B beweegt en dat uw mensen met u willen meebewegen.