Mensen en veranderen

Mensen en veranderen in combinatie met cloud implementatie… wat maakt ons zo uniek?

De ervaring die wij hebben opgebouwd op basis van jarenlange ervaring van onze change consultants, trainers en techneuten, hebben wij gebundeld tot een eigen methodiek. Er wordt daarin sterk rekening gehouden met de menselijke factor en het feit dat mensen van nature liever niet willen veranderen. Qlouds maakt het voor de mensen zo aangenaam, dat de bereidheid tot veranderen ontstaat. Daardoor bent u zeker van een borging binnen uw organisatie van zowel de nieuwe werkwijze als het gebruik van de techniek.

Change management; de mens in uw organisatie staat centraal!

Op basis van uw bedrijfsstrategie maakt Qlouds een transitieplan, zodat alle betrokkenen goed worden voorbereid op de aanstaande veranderingen. We maken een uitgebreide projectmanagement planning die zal helpen om de technische implementatie van de cloud-oplossing te faciliteren. Ook zijn change management, communicatie en training essentiële onderdelen van het transitieplan. Ook hierbij gaat de aandacht sterk uit naar het menselijke aspect.

Een succesvolle transitie door de juiste communicatie en borging

Door ervoor te zorgen dat er op een juiste manier wordt gecommuniceerd voor, tijdens en na de transitie, zal de bereidheid tot veranderen groter worden. De beweegredenen van de verandering zijn belangrijk onderdeel van de communicatie. Deze beweegredenen zijn de basis voor iedere processtap. De op maat gemaakte trainingsoplossingen zorgen ervoor dat de juiste kennis en vaardigheden worden opgebouwd. De juiste kennis en vaardigheden zorgen ervoor dat uw mensen vol zelfvertrouwen hun nieuwe werkwijzen aanleren. Dit bevordert de borging binnen uw organisatie van zowel werkwijze als gebruik van techniek. Onze tijd- en kostenbesparende methode is opgebouwd op basis van de gebundelde praktijkervaring van onze change consultants, trainers en techneuten.